Osobitné finančné vzdelávanie

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS) bol zapísaný do Registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania vedeného Národnou bankou Slovenska.

IBV NBS poskytuje osobitné finančné vzdelávanie vo všetkých sektoroch pre základný, stredný a vyšší stupeň formou e-learningu umiestneného na samostatnej internetovej doméne určenej výhradne k účelu vzdelávania www.ibvofv.sk.

IBV NBS v súčasnosti naďalej realizuje odborné skúšky finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný a vyšší stupeň a pre všetky sektory:

  • poistenia alebo zaistenia
  • kapitálového trhu
  • starobného dôchodkového sporenia
  • doplnkového dôchodkového sporenia
  • prijímania vkladov
  • poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov