Kto je kto?

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ IBV NBS, n.o.
tel: 0905 436 697
e-mail: 

Mgr. Jana Patáková
projektový manažér - sekretariát
tel: 0915 952 827

Ing. Monika Kovácsová
projektový manažér - zástupca riaditeľa
tel: 0915 720 043

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
projektový manažér
tel: 0905 436 751

Ing. Mario Goliaš
projektový manažér
tel: 0905 436 719

Danica Vargončíková (Ing. Veronika Šarišská - v súčasnosti na MD)
ekonóm - účtovník
tel: 0905 436 713