Kto je kto?

Raluca Benko
riaditeľka
tel: 0918 482 089

Ivana Potočňáková
manažérka grantových programov 
tel: 0915 720 043

Rastislav Haľko
manažér grantových programov
tel: 0915 990 577

Ján Sedlák
projektový manažér vzdelávania
tel: 0917 667 143

Denisa Francanová
lektorka
tel: 0917 177 872

Bohuslava Brenkusová
lektorka
tel: 0917 408 295

Linda Župová
PR manažér
tel: 0911 027 684

Jakub Hanic
PR manažér
tel: 0918 788 148

Lucia Maďarová 
projektová manažérka
tel: 0915 942 193

Barbora Budinská
office manažérka
tel: 0915 942 352

Veronika Šarišská
ekonómka - účtovníčka
tel: 0905 436 713