Kto je kto?

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ IBV NBS, n.o.
tel: 0908 131 793
e-mail: ibv@nbs.sk

Mgr. Jana Patáková
projektový manažér - sekretariát
tel: 0915 952 827

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
projektový manažér
tel: 0905 436 751

Ing. Mario Goliaš
projektový manažér
tel: 0905 436 719

Mgr. Ivana Potočňáková
manažérka grantových programov
tel: 0915 720 043

Ing. Rastislav Haľko
manažér grantových programov
tel: 0915 990 577

Mgr. Ján Sedlák
projektový manažér vzdelávania
tel: 0917 667 143

Mgr. Denisa Francanová
lektor
tel: 0917 177 872

Mgr. Bohuslava Brenkusová
lektor
tel: 0917 408 295

Mgr. Jakub Hanic
PR manažér
tel: 0918 788 148

Ing. Veronika Šarišská
ekonóm - účtovník
tel: 0905 436 713