Akreditácia

IBV NBS, n.o. ponúka záujemcom viaceré programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR:

  • Oblasť Prípravy lektorov
    • Lektor
  • Oblasť Odbornej problematiky
    • Právo pre bankovú prax
    • European Foundation Certificate in Banking

 
IBV NBS, n.o., je členom významnej medzinárodnej organizácie European Banking and Financial Training Association (EBTN). Toto členstvo umožňuje Inštitútu získavať a aplikovať najnovšie odborné a metodické poznatky pri príprave a realizácii vzdelávacích aktivít v oblasti bankovníctva a finančníctva.