Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. V súčasnosti pôsobí Dozorná rada v nasledovnom zložení:  

Predseda: Ing. Ivana Janíčková
člen: Ing. Ingrid Tamášiová
člen: Ing. Silvia Trudmanová