Vzdelávanie

Aktuálna ponuka kurzov

ceny s DPH
600,00 €
 • 19. 09. - 24. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
0,00 €

BRUNCH PRE HR ŠPECIALISTOV FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 20. 09. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
243,60 €

Právo Európskej únie

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 23. 09. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
246,00 €

Rizikový apetít

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 24. 09. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
278,40 €
 • 24. 09. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
198,00 €
 • 25. 09. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
454,80 €

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 25. 09. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
372,00 €

Interný audit - definovanie a výber vzorky

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 01. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
360,00 €

Úvod do IFRS17 - účtovanie poistných zmlúv

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 02. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
234,00 €

Kritické myslenie a argumentácia

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 02. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
276,00 €

Banking and Financial English

Jazykové vzdelávanie
 • 02. - 03. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
240,00 €

DIGI DETOX: Ako získať kontrolu nad používaním digitálnych médií

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 03. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
369,60 €

MIFID II workshop

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 07. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
315,60 €
 • 07. 10. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
369,60 €

FINTECH workshop

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 08. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
145,20 €

Compliance vo finančnej inštitúcii

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 10. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
206,40 €
 • 11. 10. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
390,00 €
 • 14. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
222,00 €

Kreativita v pracovných situáciách

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 15. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
216,00 €

GDPR vs. BANKOVÉ TAJOMSTVO

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 16. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
360,00 €

Emocionálna inteligencia a úspešné riešenie konfliktov

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 16. - 17. 10. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
234,00 €
 • 17. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
159,96 €
 • 21. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
600,00 €

PEŇAŽNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY I, II

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 22. 10. - 07. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
270,00 €

Osobná produktivita a timemanagement

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 22. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
120,00 €

Practical Legal English

Jazykové vzdelávanie
 • 22. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
270,00 €

Mind Maps

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 23. 10. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
310,80 €

IFRS 9 Finančné nástroje

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 28. 10. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
267,60 €

Úvod do Data Science v Pythone

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 29. 10. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
315,60 €
 • 30. 10. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
230,40 €
 • 04. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
360,00 €

SOLVENCY II V PRAXI

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 06. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
388,80 €

Školenie ICM TARGET2

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 06. 11. 2019
  Dátum
 • Národná banka Slovenska, Bratislava

  Miesto
164,40 €

Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 07. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
200,40 €
 • 08. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
310,80 €

Riadenie likvidity banky

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 11. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
268,80 €

Controlling vs. lean v banke

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 13. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
150,00 €

Vedenie vyšetrovania podvodov v poisťovníctve

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 14. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
310,80 €

IFRS 9 a kreditný scoring

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 14. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
277,20 €
 • 18. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
240,00 €

FOCUS: Ako si zlepšiť pozornosť a lepšie sa sústrediť?

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 19. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
454,80 €

Riadenie kreditného rizika

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 19. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
454,80 €
 • 20. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
390,00 €

Osobnostná typológia DiSC

Manažérske vzdelávanie
 • 20. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
240,00 €
 • 21. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
264,00 €

Náklady a výnosy v banke

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 21. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
150,00 €
 • 22. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
205,20 €

Základy účtovníctva (pre neúčtovníkov)

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 25. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
200,40 €
420,00 €

Úverová analýza 3D - Modul I, Základy v kocke

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 26. - 27. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
276,36 €

Communication and Conflict Management

Jazykové vzdelávanie
 • 27. - 28. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
277,20 €
 • 28. 11. 2019
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
153,60 €
 • 29. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
280,80 €

Zmeny v IFRS novinky, komentáre a príklady

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 29. 11. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
228,00 €

Tajomstvo reči tela v business komunikácii

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 03. 12. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
177,60 €

Poznaj svojho klienta (KYC)

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 04. 12. 2019
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto