Vzdelávanie

Aktuálna ponuka kurzov

ceny s DPH
288,00 €

Banking and Financial English

Jazykové vzdelávanie
 • 16. - 17. 06. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
273,60 €

Efektívna práca s emailmi

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 20. 06. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
228,00 €

Platobná karta - moderný platobný nástroj

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 23. 06. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
330,00 €

SWIFT

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 28. 06. 2022
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
324,00 €

Investovanie a privátne bankovníctvo

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 22. 09. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
230,40 €

Najnovšie trendy v podvodoch z bankovej praxe

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 22. 09. 2022
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
326,40 €

IFRS 9 Finančné nástroje

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 27. 09. 2022
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
282,00 €
 • 28. 09. 2022
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto