Vzdelávanie

Aktuálna ponuka kurzov

ceny s DPH
223,20 €
450,00 €

Úverová analýza 3D, Základy v kocke - Modul I

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 28. - 29. 04. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
186,00 €

Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 29. 04. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
162,00 €

Komunikuj s úspechom (on-line kurz)

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 04. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
279,60 €

Platobný styk vo výhľade do roku 2025

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 04. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
306,00 €

IFRS 9 a kreditný scoring

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 05. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
306,00 €

Regresné modely pre riadenie rizík

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 06. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
210,00 €

Poznaj svojho klienta (KYC)

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 11. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
321,60 €

Treasury a finančné trhy

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 12. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
375,60 €
 • 13. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
276,00 €
 • 20. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
110,40 €

MS Excel - Kontingenčné tabuľky

Informačné technológie
 • 24. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
465,60 €

Operačné riziko

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 25. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
124,80 €
 • 25. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
321,60 €

FIXED INCOME

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 26. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
124,80 €
 • 26. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
228,00 €
 • 27. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
124,80 €

MS PowerPoint - Základný kurz

Informačné technológie
 • 27. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
110,40 €

MS Excel - Vytváranie makier

Informačné technológie
 • 28. 05. 2021
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto