Vzdelávanie

Aktuálna ponuka kurzov

ceny s DPH
198,00 €

Úprava písomností a jazyková kultúra (administratíva)

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 20. 10. - 08. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
114,00 €

MS Excel - Kontingenčné tabuľky

Informačné technológie
 • 08. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
336,00 €

Úrokové riziko a regulácia IRRBB

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 09. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
132,00 €

MS Excel - Power BI

Informačné technológie
 • 09. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
336,00 €

Digitálne peniaze a kryptoaktíva

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 10. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
114,00 €
 • 10. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
288,00 €

Banking and Financial English

Jazykové vzdelávanie
 • 10. - 11. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
230,40 €
 • 11. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
132,00 €
 • 15. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
300,00 €

Platobný styk vo výhľade do roku 2025

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 15. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
198,00 €
 • 16. 11. - 06. 12. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
300,00 €

Zvládanie stresu a konfliktov asertivitou

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 16. 11. 2022
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
234,00 €

Compliance vo finančnej inštitúcii

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 22. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
540,00 €

Úverová analýza 3D – Modul II

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 23. - 24. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
393,60 €
240,00 €

Retail deriváty

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 24. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
180,00 €

Practical Legal English

Jazykové vzdelávanie
 • 25. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
234,00 €

FinTech a inovácie

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 29. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
240,00 €

Poznaj svojho klienta (KYC)

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 30. 11. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
285,60 €

Úverová analýza skratkou

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 01. 12. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
248,40 €
 • 01. 12. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
465,60 €

Riadenie aktív a pasív (ALM)

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 07. 12. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
522,00 €
 • 08. 12. 2022
  Dátum
 • Bratislava

  Miesto
246,00 €
 • 08. 12. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
378,00 €
 • 08. 12. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto
336,00 €

ALM - Riadenie likvidity

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 14. 12. 2022
  Dátum
 • ONLINE seminár

  Miesto