Základy účtovníctva (pre neúčtovníkov)

 • Cena kurzu
  205.2€
 • Najbližší termín
  25. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Základy účtovníctva (pre neúčtovníkov)

Ciele

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona o účtovníctve prostredníctvom Opatrenia MF SR pre podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov. V zjednodušenej forme naučiť účastníkov čítať účtovné záznamy, výkazy tvorené z účtovných záznamov, analyzovať výsledky účtovnej jednotky.

Účastníci

Seminár je určený absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre spracovanie a vedenie účtovnej a ekonomickej agendy v praxi.

Obsah seminára

 1. Podstata a význam informácií u podnikateľských subjektov          
 2. Zákon o účtovníctve 563/91
 3. Charakteristika majetku a kapitálu   
 4. Základy systému podvojného účtovníctva   
 5. Účtovné zápisy a účtovné knihy       
 6. Účtová osnova pre podnikateľov       
 7. Účtovná závierka      
 8. Súvislý záverečný príklad podvojného účtovníctva, výkazy
 9. Daň z príjmov právnických a fyzických osôb v zjednodušenej forme

Lektori

Ing. Eleonóra Ikono Vajdová - skúsená odborníčka v oblasti účtovníctva

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

25. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

171 € bez DPH
205.2 € s DPH

Variabilný symbol

1951


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.