Základy účtovníctva (pre neúčtovníkov)

Základy účtovníctva (pre neúčtovníkov)

Ciele

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona o účtovníctve prostredníctvom Opatrenia MF SR pre podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov. V zjednodušenej forme naučiť účastníkov čítať účtovné záznamy, výkazy tvorené z účtovných záznamov, analyzovať výsledky účtovnej jednotky.

Účastníci

Seminár je určený absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre spracovanie a vedenie účtovnej a ekonomickej agendy v praxi.

Obsah

  1. Podstata a význam informácií u podnikateľských subjektov          
  2. Zákon o účtovníctve 563/91
  3. Charakteristika majetku a kapitálu   
  4. Základy systému podvojného účtovníctva   
  5. Účtovné zápisy a účtovné knihy       
  6. Účtová osnova pre podnikateľov       
  7. Účtovná závierka      
  8. Súvislý záverečný príklad podvojného účtovníctva, výkazy
  9. Daň z príjmov právnických a fyzických osôb v zjednodušenej forme

Lektori

skúsený odborník v oblasti účtovníctva

Termín

1 deň