ONLINE ALM - Riadenie úrokového rizika

 • Cena kurzu
  314.4€
 • Najbližší termín
  03. 12. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE ALM - Riadenie úrokového rizika

Ciele

Riadenie úrokového rizika je dôležitou súčasťou riadenia aktív a pasív (ALM - Assets and Liabilities Management). ALM musí zabezpečiť správne mapovanie všetkých bilančných položiek, vrátane administrovaných produktov bez splatnosti. ALM tiež pripravuje úrokové gapy a priradenie správnej vnútornej ceny (FTP). Modelovanie administrovaných produktov má svoje špecifiká, a zároveň je potrebné dodržiavať pritom aj príslušnú reguláciu (IRRBB).

Účastníci

Workshop je určený ALM/Treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/Treasury, risk manažérom, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Úvod do ALM – úlohy ALM v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
 • Identifikácia úrokového rizika s využitím FTP(IR), počítanie profitability z úrokových rozdielov
 • Riadenie úrokového rizika banky
  • Metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia úrokového rizika
   - replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
  • Úrokové gapy a meranie úrokového rizika
  • Výnos zo štruktúry bilancie, preceňovanie, dynamické riadenie a súvisiace riziká
  • Regulácia úrokového rizika - IRRBB (Interest Rate Risk of the Banking Book)
 • Riadenie úrokového rizika s využitím produktov finančného trhu: peňažný trh (FRA, MM Future, OIS), trh fixných dlhodobých sadzieb (interest rate swaps, bond futures)
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli, Bearning ALM model (IR časť) na replikačné portfóliá

Lektori

Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.

 • lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

03. 12. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                      9.00 h – 17.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

262 € bez DPH
314.4 € s DPH

Variabilný symbol

2099


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.