Controlling vs. lean v banke

 • Cena kurzu
  268.8€
 • Najbližší termín
  13. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Controlling vs. lean v banke

Banka a bankové činnosti z pohľadu controllingových princípov a princípov leanu

Ciele

Oboznámiť účastníkov s pohľadom na hodnotenie a analýzy banky a bankových činností nielen prostredníctvom controllingových princípov a zásad, ale aj s pohľadom lean a optimalizácie činností. Stanoviť optimálnu mieru a štruktúru interných reportov a reportingu.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov controllingu, finančného plánovania a analýz, optimalizácie, ktorí by radi porovnali controllingový a lean pohľad na svoje analýzy, hodnotenia a plánovanie. Seminár je vhodný pre zamestnancov útvarov na seniorských a juniorských pozíciách, so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • controlling a finančné plánovanie
 • finančné plánovanie zhora nadol alebo zdola nahor?
 • finančné a obchodné plány a ich kalibrácia
 • kalibrácia vs. optimalizácia
 • lean a leanovanie
 • potrebujeme lean, keď máme controlling?
 • štruktúra a obsah interných reportov
 • zhrnutie

Lektori

Ing. Vladimír Vanko - odborník v oblasti controllingu a finančného plánovania

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

13. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

224 € bez DPH
268.8 € s DPH

Variabilný symbol

1948


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.