Controlling vs. lean v banke

Controlling vs. lean v banke

Banka a bankové činnosti z pohľadu controllingových princípov a princípov leanu

Ciele

Oboznámiť účastníkov s pohľadom na hodnotenie a analýzy banky a bankových činností nielen prostredníctvom controllingových princípov a zásad, ale aj s pohľadom lean a optimalizácie činností. Stanoviť optimálnu mieru a štruktúru interných reportov a reportingu.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov controllingu, finančného plánovania a analýz, optimalizácie, ktorí by radi porovnali controllingový a lean pohľad na svoje analýzy, hodnotenia a plánovanie. Seminár je vhodný pre zamestnancov útvarov na seniorských a juniorských pozíciách, so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

  • controlling a finančné plánovanie
  • finančné plánovanie zhora nadol alebo zdola nahor?
  • finančné a obchodné plány a ich kalibrácia
  • kalibrácia vs. optimalizácia
  • lean a leanovanie
  • potrebujeme lean, keď máme controlling?
  • štruktúra a obsah interných reportov
  • zhrnutie

Lektori

odborník v oblasti controllingu a finančného plánovania

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719