Platobný styk – nové prvky a účastníci platobného styku

Platobný styk – nové prvky a účastníci platobného styku

Ciele

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona o platobných službách so zameraním na inštitúcie platobného styku. Analýza spôsobu poskytovania služieb platobnými inštitúciami, platobné systémy a ich členovia, výkon platobných služieb v rámci Európskej únie. Výkladové a aplikačné problémy legislatívnej úpravy.

Účastníci

Zamestnanci bánk, platobných inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí, príp. iných finančných inštitúcií, najmä z útvarov platobného styku, back-office, compliance, pracovníci daňovej správy, daňoví poradcovia, finanční právnici, ako aj odborní pracovníci z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Obsah seminára

 • Inštitúcie platobného styku a inštitúcie elektronických peňazí
  • charakteristika
  • vznik a podmienky podnikania platobných inštitúcií
  • účastníci
  • pramene
  • praktické využitie inštitúcií platobného styku
 • Platobné systémy
  • druhy platobných systémov
  • účastníci platobných systémov
  • podmienky účasti v platobných systémoch
  • aplikačná prax a problémy prístupu k platobným systémom
 • Legislatívny rámec a aplikačné problémy
  • legislatívny rámec, Slovenská republika, Európska únia, členské štáty
  • pojmové vymedzenie zákonných postupov a definícií (registrácia, pasportizácia)
  • poskytovanie platobných služieb na základe legislatívy EÚ a členských štátov
  • definícia a výkon platobných služieb a ich rozsah

Lektori

nezávislý poradca v oblasti platobného styku a bankovníctva

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719