FinTech a inovácie

 • Cena kurzu
  234€
 • Najbližší termín
  29. 11. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

FinTech a inovácie

Ciele

Oboznámiť účastníkov s oblasťou FinTech a inováciami na základnej úrovni. Účastník porozumie aktuálnym moderným trendom vo finančnej oblasti najmä z vecného a metodického hľadiska. Pojem „FinTech“ je vo svojej podstate skrátenie  a spojenie slov - financie a technológie. Ide o prepojenie správy a vedenia financií s technologickým sektorom, ktorý zahŕňa: internet, mobilné a sociálne technológie, big data, umelú inteligenciu, crowdfunding, blockchain a mnoho ďalších. Ide o všetko to, čo prispieva k inovácii súčasného finančného systému. Seminár poskytne úvod do danej problematiky, ktorú ďalej rozvádza podľa jednotlivých podkategórií.

Účastníci

Zamestnanci finančného sektora, ktorí chcú získať a rozšíriť si základné teoretické vedomosti ohľadom finančných inovácií a technológií. Seminár poskytne všeobecné základné pojmy, vysvetlenie a prehľad aktuálnych trendov vo svete a na Slovensku.

Obsah seminára

Časť 1: (R) evolúcia vo Finančnom sektore

Blok A – Úvod do problematiky

 • Úvod do FinTech problematiky
 • História FinTech fenoménu
 • Prvky napomáhajúce rozšíreniu FinTech fenoménu vo svete

BLOK B – Klasifikácia a rozdelenie

 • Základná typológia FinTech spoločností
 • Top FinTech autori a „influenceri“
 • FinTech fenomén podľa histórie a geografie
 • FinTech a Slovensko

BLOK C – Digitálne banky/Challenger banks

 • Príčiny úspechu digitálnych hráčov
 • Google, Apple, Facebook, Amazon (bank?)
 • Open banking
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

BLOK D – Platby

 • PSD2 a dopady na platobné služby
 • Nové trendy v platbách a v ecommerce
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

 

Časť 2: Ďalšie odvetvia

Blok E – Úvod do blockchain a kryptoaktív

 • Čo je blockchain
 • Kryptoaktíva
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok F – Úvod do crowdfundingu

 • História crowdfundingu
 • Typológia
 • Praktické príklady
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok G – Insurtech

 • Čo je Insurtech
 • Praktické príklady
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok H – Regtech, Legaltech, Suptech

 • Regtech
 • Legaltech
 • Suptech

Blok I – Spôsoby financovanie Fintech, hlavné bariéry

 • Spôsoby financovania FinTech
 • Hlavné bariéry
 • Typický slovník pre rôzne štádiá FinTech projektov
 • Riziká, výzvy a budúcnosť

Prezentácia ako aj názory autora sú osobné a nie sú oficiálnym postojom Národnej banky Slovenska k danej problematike. Príklady spoločností použité počas prezentácie sú náhodné a nie sú použité účelovo, ani reklamne.

Lektori

Anna Sedliaková, MA - v súčasnosti pôsobí v Národnej banke Slovenska (oblasť platobných služieb a inovácií). Je držiteľkou certifikátu v oblasti FinTech z Univerzity v Hong Kongu

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

29. 11. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                     9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

195 € bez DPH
234 € s DPH

Variabilný symbol

2454


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.