FinTech a inovácie

FinTech a inovácie

Ciele

Oboznámiť účastníkov s oblasťou FinTech a inováciami na základnej úrovni. Účastník porozumie aktuálnym moderným trendom vo finančnej oblasti najmä z vecného a metodického hľadiska. Pojem „FinTech“ je vo svojej podstate skrátenie  a spojenie slov - financie a technológie. Ide o prepojenie správy a vedenia financií s technologickým sektorom, ktorý zahŕňa: internet, mobilné a sociálne technológie, big data, umelú inteligenciu, crowdfunding, blockchain a mnoho ďalších. Ide o všetko to, čo prispieva k inovácii súčasného finančného systému. Seminár poskytne úvod do danej problematiky, ktorú ďalej rozvádza podľa jednotlivých podkategórií.

Účastníci

Zamestnanci finančného sektora, ktorí chcú získať a rozšíriť si základné teoretické vedomosti ohľadom finančných inovácií a technológií. Seminár poskytne všeobecné základné pojmy, vysvetlenie a prehľad aktuálnych trendov vo svete a na Slovensku.

Obsah seminára

Časť 1: (R) evolúcia vo Finančnom sektore

Blok A – Úvod do problematiky

 • Úvod do FinTech problematiky
 • História FinTech fenoménu
 • Prvky napomáhajúce rozšíreniu FinTech fenoménu vo svete

BLOK B – Klasifikácia a rozdelenie

 • Základná typológia FinTech spoločností
 • Top FinTech autori a „influenceri“
 • FinTech fenomén podľa histórie a geografie
 • FinTech a Slovensko

BLOK C – Digitálne banky/Challenger banks

 • Príčiny úspechu digitálnych hráčov
 • Google, Apple, Facebook, Amazon (bank?)
 • Open banking
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

BLOK D – Platby

 • PSD2 a dopady na platobné služby
 • Nové trendy v platbách a v ecommerce
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

 

Časť 2: Ďalšie odvetvia

Blok E – Úvod do blockchain a kryptoaktív

 • Čo je blockchain
 • Kryptoaktíva
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok F – Úvod do crowdfundingu

 • História crowdfundingu
 • Typológia
 • Praktické príklady
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok G – Insurtech

 • Čo je Insurtech
 • Praktické príklady
 • Výzvy (doma a v zahraničí)

Blok H – Regtech, Legaltech, Suptech

 • Regtech
 • Legaltech
 • Suptech

Blok I – Spôsoby financovanie Fintech, hlavné bariéry

 • Spôsoby financovania FinTech
 • Hlavné bariéry
 • Typický slovník pre rôzne štádiá FinTech projektov
 • Riziká, výzvy a budúcnosť

Prezentácia ako aj názory autora sú osobné a nie sú oficiálnym postojom Národnej banky Slovenska k danej problematike. Príklady spoločností použité počas prezentácie sú náhodné a nie sú použité účelovo, ani reklamne.

Lektori

odborník v oblasti finančných technológií, platobných služieb a inovácií

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719