Euro - ochranné prvky, overovanie pravosti eurobankoviek a euromincí

Euro - ochranné prvky, overovanie pravosti eurobankoviek a euromincí

Ciele

Poskytnúť účastníkom podrobné informácie o eurobankovkách a eurominciach a ich ochranných prvkoch s dôrazom na ich efektívne a rýchle overenie. Ďalším cieľom je predstavenie novej série eurobankoviek Európa, jej nových ochranných prvkov a hlavných rozdielov medzi novou a starou sériou eurobankoviek.

Účastníci

Seminár je určený pokladníkom, pracovníkom zmenární, zamestnancom v sektore služieb pracujúcim na dennej báze s peňažnou hotovosťou, podnikateľom, pracovníkom štátnej správy a všetkým, ktorí chcú vedieť, ako efektívne overiť pravosť peňazí, majú záujem poznať ochranné prvky a chcú sa dozvedieť ďalšie informácie a zaujímavosti týkajúce sa eurobankoviek a euromincí.

Obsah seminára

 • Overovanie pravosti eurobankoviek
  • informácie o vzniku eurobankoviek
  • popis a vyobrazenia lícnej a rubovej strany jednotlivých eurobankoviek
  • technické parametre eurobankoviek, dizajn eurobankoviek
  • tlač eurobankoviek
  • základné ochranné prvky aplikované na jednotlivých nominálnych hodnotách
  • séria Európa a nové ochranné prvky, rozdiely medzi sériou Európa a starou sériou ES1
  • spôsob efektívneho overenia prostredníctvom metodiky overenia „hmatom“, „pohľadom“ a „naklonením“
  • ďalšie ochranné prvky, ktoré je možné overiť prostredníctvom špeciálnych zariadení na overovanie pravosti eurobankoviek (mikropísmo, UV, IR)
  • základná štatistika zadržaných falzifikátov eurobankoviek v SR a v EÚ
  • základné informácie o typoch zadržaných falzifikátov a spôsobe napodobňovania ochranných prvkov
 • Overovanie pravosti euromincí
  • informácie o vzniku euromincí
  • popis, vyobrazenia, technické parametre jednotlivých nominálnych hodnôt
  • technológia výroby mincí
  • ochranné prvky euromincí
  • spôsob overovania pravosti euromincí
  • detaily umožňujúce rozpoznanie pravosti mincí
  • základné informácie o typoch zadržaných falzifikátov euromincí a spôsobe napodobňovania jednotlivých ochranných prvkov
 • Podozrivé a poškodené eurobankovky a euromince
  • opatrenia ECB, NBS a platná legislatíva
  • typy poškodených eurobankoviek a eurominci
  • postup pri vybavení podozrivej eurobankovky a euromince
  • postup pre vybavení poškodenej eurobankovky a euromince

Lektori

odborníci z útvaru prípravy a analýzy platidiel Národnej banky Slovenska