Prevencia zamestnaneckých podvodov – lekcie z podnikovej sféry

Prevencia zamestnaneckých podvodov – lekcie z podnikovej sféry

Ciele

Predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, ktoré umožňujú účinne odhaľovať a zároveň minimalizovať riziko vzniku podvodného konania v organizácii. Na príklade globálnej skupiny spoločností predstaviť prístup manažmentu spoločnosti, využívanie jednotlivých prevenčných nástrojov a poskytnúť praktické skúsenosti z vytvorenia a využívania prevenčného systému. Pomocou štatistických údajov poukázať na význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. 

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance a ďalší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Obsah seminára

 • Prečo potrebujeme kontrolný systém proti podvodom?
  • podvody – definícia, mýty a fakty
  • pojem prevencie
  • základné piliere prevencie
  • etika
 • Je realita naozaj tak zlá?
  • výsledky prieskumu o výskyte podvodov na Slovensku - porovnanie s inými krajinami
 • úloha štatutárnych orgánov a manažmentu v prevencii podvodov
 • ako na podvody – nástroje detekcie a prevencie podvodov
  • Fraud Risk Assessment
  • Backgroundcheck – získanie a preverovanie informácií o subjektoch
  • Pre – employment screening nových zamestnancov
  • testovanie transakčných portfólií a vyhľadávanie neštandardnosti
  • Whistle – blowing
  • vzdelávanie zamestnancov
  • kultúra prevencie podvodov
  • interné kontroly proti podvodom
 • odporúčania na zlepšenie kontrolného systému
 • praktický príklad – funkčný systém kontrol proti podvodom v globálnom podniku
 • zmysel kontrolného systému
  • existencia podvodov
  • minimalizácia škôd
 • postoj majiteľov a manažmentu ku kontrolnému systému
 • potvrdenie platnosti
  • podvody v praxi
  • odhalenie
  • vyšetrovanie
 • aplikácia
  • Ako dobre rozumiete svojmu podnikaniu?
  • Pro-aktívnosť v prevencii a odhaľovaní podvodov
  • Kultúrna diverzifikácia
  • Zamestnanci ako súčasť kontrolného systému
  • Rola interného auditu vo funkčnom systéme interných kontrol
  • Pridaná hodnota interného audítora
  • Genéza kontrolného systému
  • Spolupráca so špecialistami – Viete čo potrebujete?

Lektori

špecialisti z danej problematiky z Českej republiky