Riadenie business požiadaviek v IT

Riadenie business požiadaviek v IT

Projektové a zmenové riadenie business požiadaviek na funkčné zmeny v existujúcej aplikačnej architektúre

Ciele

Oboznámiť účastníkov IT oddelení finančných inštitúcií s možnosťami, normami a „best practices“ pri riadení business požiadaviek na zmeny v aplikačnom vybavení inštitúcií.

Účastníci

Seminár je vhodný pre IT pracovníkov finančných inštitúcií, ktorí riadia IT projekty, IT architektúru a zmenové požiadavky na vývoj a zmenu exitujúceho aplikačného vybavenia spoločnosti.

Obsah seminára

  • základné princípy IT, aplikačnej a Enterprise architektúry
  • medzinárodné normy aplikovateľné pri riadení IT a Enterprise architektúry (COBIT, ITIL, ISO27k, ...) a ich vzájomný vzťah
  • základy projektového riadenia business požiadaviek
  • riadenie business požiadaviek – SWOT analýza, TCO a ROI kalkulácia, KPI/KRI merania
  • základy IT governance

Lektori

skúsený odborník v oblasti IT governance

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719