RISK MANAGEMENT A ORSA PROCES V RÁMCI SOLVENCY II

 • Cena kurzu
  345.96€
 • Najbližší termín
  10. 11. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

RISK MANAGEMENT A ORSA PROCES V RÁMCI SOLVENCY II

Ciele

Legislatíva Solvency II sa týka v poisťovni každého riadiaceho zamestnanca. Na seminári sa účastníci nebudú zaoberať detailmi výpočtov kapitálových požiadaviek, ale budú im predstavené súvislosti vyplývajúce z požiadaviek Solvency II, a ich dopad na manažérske úlohy. V rámci seminára sa lektori zamerajú aj na  implementáciu riadenia rizík a požiadavky na ORSA proces. Účastníci získajú prehľad o tom, prečo risk manažéri požadujú o nich niektoré činnosti, ako sú stanovenie rizikového apetítu a stratégie spoločnosti, reportovanie rizika, dokumentáciu alebo príspevky do ORSA reportu.

Účastníci

Manažéri a riadiaci zamestnanci poisťovní a sprostredkovateľských spoločností, ako aj špecialisti kontrolingu, IT analytici, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti z problematiky Solvency II.

Obsah seminára

 • riadiaci a kontrolný systém (kľúčové funkcie, funkcie obrany, úloha predstavenstva)
 • princíp rizika, jeho identifikácia a ocenenie
 • sledovanie rizika a prenos informácií v rámci poisťovne medzi liniami obrany
 • riziková stratégia spoločnosti
 • ORSA proces a jeho dopady do riadenia spoločnosti (zapojenie všetkých línií obrany a predstavenstva, časové požiadavky na ORSA  proces a pod.)
 • výstup z ORSA procesu v podobe ORSA reportu (všetky požadované časti ORSA procesu)
 • ako vytvoriť vhodné stresové scenáre a reverzné testy z pohľadu biznisu
 • zapojenie výstupov z ORSA procesu do riadenia spoločnosti (nové produkty a riadenie portfólia, plánovanie, zmena rizikovej stratégie a pod.)
 • ako zaistiť požiadavky Solvency II na dokumentáciu ORSA procesu

Lektori

Mgr. Marcela Vítková,  konzultantka zo spoločnosti Tool 4F s praktickými skúsenosťami z implementácie Solvency II.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

10. 11. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

288.3 € bez DPH
345.96 € s DPH

Variabilný symbol

1337

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.