Finančná kriminalita vo firmách v úpadku, dohľadávanie majetku a vymáhanie škôd - na čo by sa mali veritelia pripraviť?

 • Cena kurzu
  90€
 • Najbližší termín
  16. 02. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Finančná kriminalita vo firmách v úpadku, dohľadávanie majetku a vymáhanie škôd - na čo by sa mali veritelia pripraviť?

Ciele

Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi informáciami a trendmi v  nasledujúcimi oblastiach:

 • Ÿaktuálne trendy v závažnej finančnej kriminalite, o postupoch odhaľovania a vyšetrovania najväčších prípadov firiem v úpadku za posledné roky
 • Ÿsúvisiace práva veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a ako sa k odporovateľným úkonom stavajú slovenské súdy a správcovia
 • šedé zóny konkurzov z pohľadu vyšetrovateľa, právnika a konkurzného správcu

Účastníci

Senior manažéri z oddelení Risk manažment, Interný audit, Workout/reštrukturalizácie, vymáhanie, Právne, Compliance, AML.

Obsah seminára

9.00 – 9.45 – Ján Lalka/Surveilligence – detekcia a vyšetrovanie finančnej kriminality

 • Ÿ  Sofistikovaná finančná kriminalita vo firmách v úpadku – aktuálny stav, trendy, dopady
 • Ÿ  Prípadové štúdie tunelovania firiem, vyvádzania majetku a konkurzných podvodov
 • Ÿ  Dohľadávanie majetku - ako a kde získať dáta, využívanie elektronických dôkazov
 • Ÿ  Šedé zóny konkurzov z pohľadu vyšetrovateľa

9.45 – 10.30 – Silvia Belovičová/Squire Patton Boggs – odporovateľné právne úkony

 • Ÿ  Skutkové podstaty odporovateľných právnych úkonov
 • Ÿ  Aktívna a pasívna legitimácia pri odporovateľných úkonoch
 • Ÿ  Následky neúčinných a neplatných právnych úkonov
 • Ÿ  Najčastejšie prípady v slovenskej praxi a  rozhodovacia prax súdov

10.30 – 11.15 – JUDr. Branislav Pospíšil – činnosť konkurzného správcu

 • Ÿ  Činnosť správcu pri identifikovaní odporovateľných úkonov
 • Ÿ  Zhromažďovanie dôkazov
 • Ÿ  Šedé zóny odporovateľných úkonov z pohľadu konkurzného správcu

11.15 – 11.45 – diskusia

Lektori

Ing. Ján Lalka, CFE– Managing Director a partner Surveilligence

Ján Lalka má 17 rokov skúseností s riadením finančných rizík, podnikovými financiami a vyšetrovaním podvodov (z toho 12 rokov ako forenzný vyšetrovateľ finančnej kriminality). Pracoval pre medzinárodnú banku na riadení trhových rizík, v privátnej skupine rizikového kapitálu, alebo v poradenskej spoločnosti Deloitte.

Vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal diplom z postgraduálneho štúdia na Academia Istropolitana Nova v Bratislave. Je členom Českého institutu interních auditorů, Association of Certified Fraud Examiners a pridruženým členom „Týmu insolvence“ na VŠE v Prahe. Jeho profesijné skúsenosti zahŕňajú aj pôsobenie na pozícii partnera a forenzného audítora na mnohých projektoch vyšetrovania sofistikovanej finančnej kriminality v globálnych a lokálnych spoločnostiach a významných organizáciách štátnej správy, v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Holandsku, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore, Ruskej federácii, Poľsku alebo na Ukrajine.

 

Mgr. Silvia Belovičová– European Partner/Squire Patton Boggs

Silvia Belovičová je bratislavskou partnerkou v tíme Squire Patton Boggs špecializujúceho sa na oblasť reštrukturalizácií a konkurzov. Silviina prax sa zameriava najmä na financovanie, konkurzy a reštrukturalizácie. Medzi jej predchádzajúcich klientov patria slovenské a zahraničné banky a finančné inštitúcie. Taktiež poskytovala poradenstvo korporátnym klientom z rôznych priemyselných odvetví ohľadom otázok týkajúcich sa financovania, konkurzných konaní, hospodárskej súťaže, energetiky, práva nehnuteľností a verejného obstarávania.

Pred nástupom do firmy Squire Patton Boggs pôsobila ako lokálna partnerka medzinárodnej právnickej kancelárie, pričom sa špecializovala na bankovníctvo a financie. Predtým pracovala 7 rokov v  pražskej pobočke ďalšej medzinárodnej kancelárie s centrálou vo Washingtone DC.  Má takmer 20-ročné skúsenosti nielen v oblasti insolvencií, ale aj v oblasti fúzií a akvizícií, investícií na zelenej lúke a hospodárskej súťaže.  Poskytovala poradenstvo klientom najmä zo sféry bankovníctva, energetiky, stavebníctva, telekomunikácií a developmentu, a vďaka jej medzinárodným skúsenostiam z viacerých odvetví má všetky predpoklady pre vedenie komplexných cezhraničných transakcií a poskytovanie poradenstva klientom ohľadom rôznorodých právnych záležitostí.

 

JUDr. Branislav Pospíšil– konkurzný správca

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 2002 až 2006 pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR najprv na odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave  a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí aj naďalej. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy od roku 2006 externe vyučuje predmet konkurzné právo. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí. Je autorom viacerých odborných komentárov a odborných publikácii.

Aktuálne termíny

16. 02. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

75 € bez DPH
90 € s DPH

Variabilný symbol

1385


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.