PLNE OBSADENÝ Workshop: Interná dokumentácia GDPR v praxi

 • Cena kurzu
  48€
 • Najbližší termín
  07. 06. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

PLNE OBSADENÝ Workshop: Interná dokumentácia GDPR v praxi

Ciele

1 –dňový workshop bude zameraný na výlučne praktickú stránku zabezpečovania súladu s GDPR v regulovaných odvetviach. Kvalitná interná dokumentácia by mala nie len obstáť kontrolu Úradu na ochranu osobných údajov, ale mala by tiež zjednodušovať procesy, ktoré sú typické pre oblasť ochrany osobných údajov, a to najmä pri veľkom počte žiadostí dotknutých osôb. Získate odpovede na to, aký je rozdiel medzi statickou a dynamickou internou dokumentáciou, ako často by sa interná dokumentácia mala meniť, akým spôsobom by mala byť prijatá, na koho by sa mala vzťahovať, kto by s ňou mal dennodenne pracovať a to najdôležitejšie – čo by mala a čo by nemala obsahovať.

Účastníci

Ideálne pre pracovníkov právneho oddelenia, compliance oddelenia, zodpovedné osoby prípadne

obdobné pozície venujúce sa zabezpečovaniu súladu s GDPR v praxi.

Obsah seminára

Obsahom seminára bude kombinácia prednášky lektora a reálnej ukážky práce s dokumentáciou používanou Dagital Legal, do ktorej budú zapojení účastníci formou debaty na vzniknuté otázky.
 

 • Posúdenie vplyvu (DPIA)
  • Vysvetlenie rôznych prístupov ku DPIA (bezpečnostný a právny prístup);
  • Vysvetlenie základných častí DPIA;
  • Ukážka vzorového vyplnenia DPIA.

 

 • Balančné testy pre posúdenie prevahy oprávneného záujmu (LIA)
  •  Vysvetlenie použitia v praxi;
  •  Prepojenie s námietkou podľa čl. 21 GDPR;
  •  Ukážka vzorového vyplnenia LIA.

 

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
  •  Vysvetlenie základných náležitostí podľa čl. 30 GDPR;
  •  Ukážka generovania automatických odporúčaní v rámci záznamov.   

 

 • Interná politika na ochranu osobných údajov
  • Organizačno-personálne rozdelenie agendy ochrany osobných údajov medzi viaceré osoby;
   • Vysvetlenie rôznych prístupov (statická / dynamická politika);
   •  Vysvetlenie procesov, ktoré by interná politika mala zjednocovať;
   •  Vzorové vybavenie najtypickejších žiadostí dotknutých osôb;
   •  Ako vyzerajú prvky „špecificky navrhnutej ochrany údajov“ v internej politike?  

 

 • Informačná povinnosť / privacy policy
  •  Kde všade ju zverejňovať?;
   •  Čo by mala obsahovať nad rámec čl. 13 a 14 GDPR?

 

 • Pokyny pre príjemcov údajov;
  •  Pokyny pre sprostredkovateľov podľa čl. 28 GDPR;
  •  Pokyny pre príjemcov podľa čl. 29 GDPR;

 

 • Zmluvná dokumentácia
  •  Na čo sa často zabúda pri sprostredkovateľských zmluvách;
  •  Čomu sa vyvarovať pri sprostredkovateľských zmluvách;
  •  Ako preverovať sprostredkovateľov;
  •  Čo by mala upravovať zmluva medzi spoločnými prevádzkovateľmi;

 

 • DPO
  •  Ako zazmluvniť DPO;
  •  Aké postavenie by mal mať DPO;
  •  Konflikt záujmov – ako mu predchádzať;
  •  Existujú úlohy, ktoré by DPO nemal plniť?;
  •  Kódex správania Slovenskej advokátskej komory – čo nové prináša v tejto oblasti?

 

Záverom – debata o kódexoch správania SBA a SLASPO.

 
Každý účastník zároveň získa vzorku dokumentácie určenú pre ďalšie použitie.

Lektori

Jakub Berthoty, LL.M,zakladajúci advokát kancelárie Dagital Legal, s.r.o., ktorá sa špecializuje na ochranu súkromia a technológií a okrem iného pripravila kódexy správania podľa čl. 40 GDPR pre bankový a poisťovací sektor

Dĺžka trvania

1 deň

PLNE OBSADENÝ

Aktuálne termíny

07. 06. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

40 € bez DPH
48 € s DPH

Variabilný symbol

1865

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.