Bankové záruky a medzinárodné finančné podvody v oblasti bankových záruk

 • Cena kurzu
  141.6€
 • Najbližší termín
  20. 03. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Bankové záruky a medzinárodné finančné podvody v oblasti bankových záruk

Ciele

Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi otázkami a skúsenosťami týkajúcimi sa vzrastajúceho významu použitia bankových záruk v medzinárodnom obchode, s príslušnými záväzkami a medzinárodnými zvyklostnými úpravami. Vysvetliť základné rozdiely medzi bankovou zárukou a ručením, ako aj v porovnaní so standby akreditívmi, rozobrať vypracovanie potrebnej dokumentácie záruk. V priebehu seminára sa účastníci oboznámia tiež s možnými medzinárodnými finančnými podvodmi, rizikami, podvodnými technikami a prevenciou v oblasti bankových záruk. 

Účastníci

Zamestnanci útvarov bánk a iných finančných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú bankovými zárukami, ako aj zamestnanci, ktorí potrebujú podrobné znalosti o postupoch a praxi pri spracovávaní záruk. 

Obsah seminára

 • aktuálne otázky a skúsenosti týkajúce sa používania bankových záruk v medzinárodnom obchode
 • záväzky a zvyklostné pravidlá podľa Jednotných pravidiel pre záruky na požiadanie
 • UNICATRAL – Dohoda o medzinárodných zárukách a standby akreditívoch
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie záruk
 • možné medzinárodné finančné podvody v oblasti bankových záruk, modelové prípady

Lektori

odborníci z bankovej praxe z oblasti bankových záruk 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Aktuálne termíny

20. 03. 2013

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

118 € bez DPH
141.6 € s DPH

Variabilný symbol

0757


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.