Fraud Management v on-line svete

 • Cena kurzu
  528€
 • Najbližší termín
  05. 10. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Fraud Management v on-line svete

Ciele

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s oblasťou prevencie a detekcie podvodov.

Účastníci

Seminár je určený všetkým, ktorí so svojimi zákazníkmi obchodujú on-line. Je zameraný nielen na banky a poisťovne, ale aj na všetky subjekty pohybujúce sa v rýchlo rastúcom on-line svete (napr. e-shopy). Vítaní sú je najmä risk manažéri, front manažéri, pracovníci underwritingu a ďalší účastníci schvaľovacieho procesu z finančných a nefinančných inštitúcií.

Obsah seminára

Úvod

 • Definície, kategórie a typy podvodov.
 • Vývoj podvodov v čase.
 • Podvody v medzinárodnom prostredí.

Koncept riadenia rizík a prevencia podvodov

 • Existujúce systémy a zmeny, ktoré prináša digitalizácia.
 • Životný cyklus podvodov a premenná čas.
 • Transformácia podvodov online.
 • Kroky prevencie.

Detekcia podvodov

 • Nástroje a techniky detekcie.
 • Analýzy podvodov.
 • Automatizované systémy a riešenie podvodov.

Case Studies(Anonymizované prípady z praxe)

 • Oblasť podvodných transakcií ( e-shopy, finančné služby).
 • Oblasť manipulovaných dokumentov (bank, factoring, leasing).
 • Oblasť AML (antimoney laundering).

Lektori

Mária Navrátilová, Risk Consultant, Resistant.AI z Českej republiky

Dĺžka trvania

1-dňový prezenčný seminár v čase od 9.00 -16.00 hod.  

Aktuálne termíny

05. 10. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

8.45-9.00 hod. - registrácia

9.00-16.00 hod. - seminár 

cca 12.00-13.00 hod. - prestávka na obed

Literatúra

Účastníci získajú OSVEDČENIE o absolvovaní. 

Cena

440 € bez DPH
528 € s DPH

Variabilný symbol

2400

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.