Platobné systémy v SR po zavedení eura

Platobné systémy v SR po zavedení eura

Ciele

Včas informovať zamestnancov bankového a finančného sektora o aktuálnom stave v oblasti platobných systémov a platobného styku po zavedení eura v SR. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, správcovských spoločností, obchodníkov s cennými papiermi a ďalších inštitúcií. 

Obsah

  • TARGET2-SK – platobný RTGS systém Národnej banky Slovenska, napomáhajúci hladkému výkonu transakcií menovej politiky a iných platieb veľkého významu.
  • SIPS – retailový platobný systém určený pre klíring klientskych bezhotovostných platieb v Slovenskaj republike
  • SEPA (Single European Payment Area) – základná vízia zjednocujúca Európsky hospodársky priestor v oblasti platobných systémov

Lektori

experti odboru platobného styku Národnej banky Slovenska. 

Termín

3 hodiny