Neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky vo finančných službách

Neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky vo finančných službách

Ciele

Pripraviť účastníkov školenia na posudzovanie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík. Priblížiť prístup Národnej banky Slovenska k hodnoteniu neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík a k sankcionovaniu dohliadaných subjektov.

Účastníci

Seminár je vhodný pre právnikov finančných inštitúcií, osoby zodpovedné za tvorbu a metodiku vo finančných službách, marketing a predaj produktov.

Obsah seminára

1. Dohľad

 • Právomoc NBS pri ochrane finančných spotrebiteľov
 • Odbor ochrany finančných spotrebiteľov

2. Nekalé obchodné praktiky

 • Čo sú nekalé praktiky, právna úprava, prečo sú zakázané, aké sú ich následky
 • Pojem priemerný spotrebiteľ
 • Pojem osobitne zraniteľná skupina spotrebiteľov
 • Test pre určenie nekalej praktiky
 • Nekalé praktiky v propagácii
 • Analýza relevantných rozhodnutí súdneho dvora EÚ a aktualizovaného usmernenia Európskej komisie k implementácii  smernice o nekalých obchodných praktikách

3. Neprijateľné zmluvné podmienky

 • Zdôvodnenia kontroly zmluvných ustanovení
 • Subjektívny rozsah NZP
 • Verejné služby
 • Objektívny rozsah NZP
 • Formálna kontrola
 • Materiálna kontrola
 • Dôsledky neprijateľnosti

 4. Iné typy porušovania povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov

 • Konkrétne príklady niektorých ďalších porušení

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043