SEPA pre firmy – Náležitosti potrebné na pripravenosť na SEPA, pain.001 a pain.008, XML výpisy

SEPA pre firmy – Náležitosti potrebné na pripravenosť na SEPA, pain.001 a pain.008, XML výpisy

Ciele

Oboznámiť účastníkov s prostredím SEPA a jeho produktmi. Oboznámenie účastníkov s XML správami a ich popisom, XML výpismi a ich popisom, prevodnou tabuľkou medzi HD správami a XML správami, XML konvertor – popis.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej siete, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti o SEPA a SEPA produktoch, ako SEPA prevody a SEPA inkasá. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je SEPA a jej použitie v SR a EÚ, vývoj do roku 2015
 • Praktické ukážky SEPA produktov a komunikácia v prostredí SEPA:
  • XML komunikácia
  • použitie IBAN BIC v SEPA
  • SEPA kreditné transfery
  • SEPA inkasá
  • použitie jednotlivých PACS pre transakcie SCT a SDD
  • použitie PACS na REJECT a RETURN pri SCT a SDD
  • použitie PACS pre REFUND pri SDD

Lektori

skúsení odborníci v oblasti platobného styku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719