SEPA a NON SEPA platby

SEPA a NON SEPA platby

Základný spôsob vykonávania platobného styku

Ciele

Oboznámiť účastníkov s druhmi vykonávania SEPA (EURO platieb) a NON SEPA (cezhraničných platieb) v XML a SWIFT štandardoch, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov,  a s prihliadnutím na reguláciu PSD II a Zákona o platobných službách a s ním súvisiacich opatrení NBS. Oboznámiť účastníkom školenia o nové druhy produktov ako INSTANT PAYMENTS (platby s okamžitým zúčtovaním) a využitie nových možných produktov v praxi.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí potrebujú získať informácie ohľadne SEPA a NON SEPA platobného styku, aj s ukážkami z praxe. Seminár je vhodný pre nových zamestnancov útvarov v spojení s vykonávaním platobného styku či poradenstva a odborných pracovníkov z iných útvarov, so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

  • Ozrejmenie pojmu SEPA (história až po súčasnosť)
  • Vysporiadanie platieb v EUR v rámci EU a EHP (EURO 1, TARGET 2, SIPS2, EBA zúčtovacie centrá.
  • Popis produktov v rámci SEPA platieb
  • NON SEPA platby (spôsob spracovania platieb, NOSTRO/VOSTRO/LORO účty)
  • Použitie COVER a SERIAL metódy pre spracovanie NON SEPA platieb
  • Platby s okamžitým zúčtovaním
  • PSD 2 regulácia a jeho použitie v praxi
  • Príklady z praxe pre jednotlivé oblasti
  • Zhrnutie

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku a regulácie