SEPA – SEPA SCT a SEPA DD a príslušná legislatíva

SEPA – SEPA SCT a SEPA DD a príslušná legislatíva

Ciele

Oboznámiť účastníkov s prostredím SEPA a jeho produktmi, Nariadenie EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacimi opatreniami NBS a nariadenie EK a EP a revidovaným nariadením PSD2.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej a korporátnej siete, produktoví manažéri, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti o SEPA a SEPA produktoch, ako SEPA prevody a SEPA inkasá. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je SEPA a jej využívanie v SR a EÚ
 • Legislatíva k SEPA
  -   základný prehľad a obsah platnej legislatívy
  -   vybavovanie reklamácií
 • Praktické ukážky SEPA produktov a komunikácia v prostredí SEPA
  -   SEPA úhrady - platby a R-transakcie
  -   SEPA inkasá – inkasá a R-transakcie
  -   použitie IBAN  BIC v SEPA
  -   XML Komunikácia
  -   vzory formulárov
 • PSD2 a očakávané dopady na oblasť platobného styku
  -   prístupy tretích strán na platobný účet
  -   služby AISp (Account information service) a PISp (Payment initiation service)

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719