Platobný styk vo výhľade do roku 2025

Platobný styk vo výhľade do roku 2025

Ciele

Oboznámiť účastníkov s prostredím, s vykonávaním platobného styku a SEPA a jeho produktmi, nariadenie EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s  praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a  s  ním súvisiacimi opatreniami NBS. Nariadenie EK a EP, s revidovaným nariadením PSD2 a očakávanými swiftovými zmenami do roku 2025.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej a korporátnej siete, produktoví manažéri, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti v platobnom styku a jeho produktoch s prihliadnutím na zmeny očakávané do roku 2025. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah

 • Vysvetlenie čo je SEPA a jej využívanie v SR a EÚ
 • Legislatíva k SEPA
  • základný prehľad a obsah platnej legislatívy
 • Druhy EUR clearingových systémov v rámci EÚ
 • Oboznámenie sa s vykonávaním SEPA a NON SEPA platobného styku
  • SEPA úhrady - platby a R-transakcie
  • NON SEPA – swiftové úhrady (Serial/Cover metóda pre platobný styk)
 • Instantné platby v SP a EU / RT1 vs TIPS/
 • Target 2 konsolidácia v platobnom styku
 • SWIFT Universal confirmation pre MT 103 GPI Funkcionalita
 • SWIFT zmeny do roku 2025
 • PSD2 API bankovníctvo, služby PISP a AISP

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku

Termín

1 deň