Platobný styk v SEPA priestore a implementácia PSD2 v oblasti platieb

Platobný styk v SEPA priestore a implementácia PSD2 v oblasti platieb

Ciele

Oboznámiť účastníkov s normami vykonávania platobného styku v bankách v rámci SR a EÚ, spolu s  praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov. Nariadenie EK a EP Payment Service Directive-2.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku,  back-office, interného auditu, pripadne špecialisti z produktových oddelení, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisoch v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie SEPA priestoru
 • Vysvetlenie možností vykonávania platobného styku v bankách (pohľad bánk a pohľad klienta), zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach:
  • definícia SEPA priestoru
  • SEPA platby
  • NON-SEPA platby
  • podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov
  • druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS 2 a TARGET2-SK, EBA STEP2
  • nariadenie PSD2 – zmeny nutné vykonať v oblasti PS
  • biznis možnosti  v PSD2
  • dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku