Platobná karta - moderný platobný nástroj

 • Cena kurzu
  294€
 • Najbližší termín
  21. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Platobná karta - moderný platobný nástroj

Ciele

Seminár odpovedá na otázky, prečo je platobná karta najčastejšie používaným platobným nástrojom, ako funguje kartová platobná schéma a aké sú úlohy bánk vydávajúcich a prijímajúcich karty. Vysvetľuje aj obchodný model založený na výmenných poplatkoch a ako funguje zúčtovanie kartových transakcií. Na príkladoch vysvetľuje čo znamená bezpečnosť pri kartových transakciách, ako je dnes zabezpečená a aký bol jej technický vývoj. Na záver sa účastníci dozvedia aké sú najnovšie inovatívne spôsoby použitia platobných kariet a tiež ktoré platobné riešenia môžu v budúcnosti platobným kartám konkurovať.

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú v oblasti vývoja alebo prevádzky kartových produktov alebo akceptácie platobných kariet.  Účastníkmi môžu byť aj pracovníci, ktorí zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s platobnými kartami.

Obsah seminára

 1. Platobná karta – platobný nástroj
 2. Zúčtovanie transakcií
 3. Obchodný model
 4. Bezpečnosť
 5. Trendy & výzvy

Lektori

Ing. Iveta Behúňová, skúsená odborníčka v oblasti platobných systémov a kartových produktov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

21. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                        9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

245 € bez DPH
294 € s DPH

Variabilný symbol

2502


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.