Forenzná analýza prakticky

Forenzná analýza prakticky

Ciele

Oboznámiť účastníkov so základnými postupmi prevedenia forenznej analýzy IS/IT: Pomocou praktických príkladov ukázať postup realizácie jednotlivých krokov používaných pri forenznom skúmaní vrátane zaisťovania stôp a vzoriek, dokumentácie, archivácie, skúmania, analýzy a reportingu. 

Účastníci

Vrcholoví a bezpečnostní manažment bánk a finančných organizácií, interní audítori, vedúci útvarov interného auditu, zamestnanci správy informačných systémov, a skupiny špecialistov technických analýz a ďalší zamestnanci, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z danej problematiky. 

Obsah seminára

  • prípravná fáza, požiadavky na analytika a analytické pracovisko
  • právne aspekty, pozícia a postavenie analytického pracoviska, jeho nezávislosť
  • základné technické prostriedky a ich kofigurácia
  • analytické nástroje, praktické zoznámenie sa s princípmi ich práce, možnosťami a obmedzeniami
  • praktické cvičenia

Lektori

špecialisti z danej problematiky z Českej republiky 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043