Úvod do Data Science v Pythone

 • Cena kurzu
  267.6€
 • Najbližší termín
  29. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Úvod do Data Science v Pythone

Ciele

Cieľom seminára je naučiť účastníkov základy programovacieho jazyka Python, ako aj dátovej analýzy v Pythone. V tomto seminári sa zameriame na praktickú aplikáciu Pythonu a účastník získa základný prehľad o dátových nástrojoch, ktoré Python ponúka a o tom, ako ich efektívne použiť, tak na dátovú vizualizáciu, ako aj tvorbu modelu a predikovanie tak použitím štatistického modelovania, ako aj strojového učenia (machine learningu) v Pythone.

Účastník absolvovaním seminára získa základné znalosti z oblasti programovania v Pythone a tým prehľad o dátových nástrojoch, ako aj základné znalosti z oblasti Data Science. V prípade výrazného záujmu na tento základný kurz nadviažeme pokročilým seminárom v blízkej budúcnosti.

Účastníci

Seminár je určený všetkým, ktorí chcú naučiť programovať v Pythone, používať tento programovací jazyk pre dátovú analýzu a získať základný prehľad o možnostiach, ktoré ponúka v rámci Data Science. Kurz je zároveň určený zamestnancom, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektora. Predpokladajú sa základné vedomosti zo štatistiky a dátovej analýzy.

Obsah seminára

 • Úvod do Data Science v Pythone
  • Úvod do Pythonu (programovanie, základy)
  • Dátové typy, funkcie a dátová manipulácia v Pythone (programovanie, základy)
  • Úvod do Data Science. Čistenie a úprava dát v Pythone (pandas)
 • Úvod do dátovej vizualizácie v Pythone
  • Úvod do statických vizualizácií v Pythone (matplotlib)
  • Úvod do pokročilých statických vizualizácií v Pythone (seaborn)
  • Úvod do interaktívnych vizualizácií v Pythone (plotly a Bokeh)
 • Úvod do modelovania a predikovania v Pythone
  • Úvod do modelovania a predikovania
  • Úvod do štatistického modelovania v Pythone (StatsModels)
  • Úvod do strojového učenia / machine learning v Pythone (scikit-learn, H2O.ai)

Lektori

Ing. Radovan Kavický

zakladateľ PyData Bratislava
člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SES)/Slovak Economic Association (SEA)
prezident GapData Institute/GDI Inštitút, Bratislava

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

29. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

223 € bez DPH
267.6 € s DPH

Variabilný symbol

1935


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.