Úvod do Data Science v Pythone

Úvod do Data Science v Pythone

Ciele

Cieľom seminára je naučiť účastníkov základy programovacieho jazyka Python, ako aj dátovej analýzy v Pythone. V tomto seminári sa zameriame na praktickú aplikáciu Pythonu a účastník získa základný prehľad o dátových nástrojoch, ktoré Python ponúka a o tom, ako ich efektívne použiť, tak na dátovú vizualizáciu, ako aj tvorbu modelu a predikovanie tak použitím štatistického modelovania, ako aj strojového učenia (machine learningu) v Pythone.

Účastník absolvovaním seminára získa základné znalosti z oblasti programovania v Pythone a tým prehľad o dátových nástrojoch, ako aj základné znalosti z oblasti Data Science. V prípade výrazného záujmu na tento základný kurz nadviažeme pokročilým seminárom v blízkej budúcnosti.

Účastníci

Seminár je určený všetkým, ktorí chcú naučiť programovať v Pythone, používať tento programovací jazyk pre dátovú analýzu a získať základný prehľad o možnostiach, ktoré ponúka v rámci Data Science. Kurz je zároveň určený zamestnancom, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektora. Predpokladajú sa základné vedomosti zo štatistiky a dátovej analýzy.

Obsah seminára

 • Úvod do Data Science v Pythone
  • Úvod do Pythonu (programovanie, základy)
  • Dátové typy, funkcie a dátová manipulácia v Pythone (programovanie, základy)
  • Úvod do Data Science. Čistenie a úprava dát v Pythone (pandas)
 • Úvod do dátovej vizualizácie v Pythone
  • Úvod do statických vizualizácií v Pythone (matplotlib)
  • Úvod do pokročilých statických vizualizácií v Pythone (seaborn)
  • Úvod do interaktívnych vizualizácií v Pythone (plotly a Bokeh)
 • Úvod do modelovania a predikovania v Pythone
  • Úvod do modelovania a predikovania
  • Úvod do štatistického modelovania v Pythone (StatsModels)
  • Úvod do strojového učenia / machine learning v Pythone (scikit-learn, H2O.ai)

Lektori

- odborník v oblasti programovania a dátových analýz