Školenie pre správcov a operátorov PS SIPS

Školenie pre správcov a operátorov PS SIPS

Ciele

Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie činností správcu a operátora prevádzky PS SIPS v banke. 

Účastníci

Správcovia prevádzky a operátori platobného systému SIPS, ktorí ovládajú prostredie MS Windows 7.

Obsah seminára

 • predstavenie platobného systému SIPS
 • popis platobného systému SIPS
  • typy používateľov v systéme
  • typy údajov odosielaných a prijímaných zúčtovacím centrom
 • príprava počítača pre prácu v PS SIPS
 • inštalácia systému SIPS
 • čipová karta
  • spôsob použitia čipovej karty v PS SIPS
  • konfigurácia čipovej karty
 • všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia systému SIPS
 • prvá inicializácia SIPS servera
 • prevádzka servera účastníka
 • zálohovanie a obnova
 • záložný server
 • núdzový prenos údajov v PS SIPS
 • výmena kľúčov

Poznámka: Predmetom Školenia pre správcov a operátorov PS SIPS nie je školenie administrácie databázy MySQL.

Lektori

interný lektor NBS 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719