MS Excel IIII: Podpora procesu plánovania a finančné analýzy

MS Excel IIII: Podpora procesu plánovania a finančné analýzy

Ciele

Vytvoriť kompletnú plne automatizovanú plánovaciu aplikáciu odolnú proti implementačným i užívateľským chybám. Rozšíriť si znalosti práce s VBA (Visual Basic for Application) nadobudnuté v predchádzajúcich kurzoch, aby účastníci boli schopní riešiť a reagovať na nepredvídané situácie typu chýbajúci súbor vstupných údajov. 
Práca analytika z veľkej časti spočíva z neustáleho prenášania dát z jedného súboru do druhého, pričom ide o časovo zdĺhavý proces, ktorý je náročný i na presnosť prevádzaných operácií pričom tieto je možné prevádzať plne automatizovane. 

Účastníci

Vedúci oddelení, zamestnanci ekonomických, finančných, kontrolingových útvarov bánk a finančných inštitúcií, účtovníci, ako aj vedúci a manažéri, ktorí sa chcú zdokonaliť vo využívaní MS Excelu. 

Obsah seminára

 • Aktualizácia dátového skladu
  • import údajov z excelovského súboru do dátového skladu
  • ošetrenie chyby pri neexistujúcom súbore
  • vytvorenie funkcie otvorenie súboru s predávanými parametrami
  • chyby v údajoch – identifikácia chybových položiek
  • automatizovaná tvorba a reaktualizácia číselníkov
 • Riadenie programu
  • automatizované spúšťanie makier pri otvorení/zatvorení aplikácie
  • návrh a praktické využitie formulárov
  • dialógové boxy ako nástroj komunikácie medzi užívateľom a aplikáciou
  • ovládacie prvky (ActiveX)
 • Automatizovaný import údajov zo súboru typu databáza (Access)
  • vytvorenie „dátového tunelu“ do databázy SQL Server a MS Access
  • import údajov s aktívnym filtrom
  • vytvorenie komplexnej funkcie importu údajov s riadenými parametrami
 • Procesná podpora finančnej analýzy a procesu plánovania
  • automatizovaná tvorba reportov podľa stredísk/účtov fixných nákladov
  • vytváranie excelovských súborov podľa zoznamu plánovacích užívateľov
  • automatizované rozosielanie vytvorených súborov cez e-mail
  • spätný import upravených údajov plánovacími užívateľmi do dátového skladu

Lektori

skúsený lektor z Českej republiky, špecialista na MS Excel 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043