Retail deriváty

 • Cena kurzu
  298.8€
 • Najbližší termín
  20. 04. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Retail deriváty

Ciele

Oboznámiť účastníkov s výhodami, rizikami a vhodnosťou uplatnenia retailových derivátov pri finančnom rozhodovaní, prehĺbiť vedomosti účastníkov ohľadom moderných pákových produktov a možností ich predaja, pricingu a kalkulácie. Priblížiť účastníkom oblasť štruktúrovaných produktov a informovať ich o nových trendoch vo svete a v EÚ. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, ktorí sa zaoberajú investičným bankovníctvom, ako aj portfólio manažéri z bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí chcú alternatívnym spôsobom alokovať investície, resp. zhodnotiť investičné produkty. 

Obsah seminára

 • Nové trendy v oblasti štruktúrovaných produktov – vplyv finančnej krízy
 • Metodika tvorby štruktúrovaných produktov
 • Moderné investičné (Delta 1) a pákové produkty
 • Úplne a čiastočne garantované produkty
 • Špekulatívne štruktúrované produkty
 • Princípy obchodovania a pricingu jednotlivých produktov
 • Budúci vývoj

Lektori

Ing. Boris Šturc, CSc. – skúsený odborník na problematiku retail derivátov

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Aktuálne termíny

20. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

249 € bez DPH
298.8 € s DPH

Variabilný symbol

2524


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.