IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV VO FINANČNOM SEKTORE  

SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV VO FINANČNOM SEKTORE

Aktuálne pravidlá a trendy v správe dokumentov

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, zaisťovní, lízingových spoločností, prípadne ďalších finančných inštitúcií na pracovných pozíciách: vecný správca registratúry, technický správca registratúry, archivár, asistentka, sekretárka, zamestnanec hospodárskej správy a ďalší odborní zamestnanci, ktorých sa problematika správy registratúry dotýka.

Cieľ

Cieľom semináru je poskytnúť informácie o aktuálnych legislatívnych podmienkach, úpravách, zmenách a trendoch z oblasti správy registratúry, ako aj o ich konzekvenciách pre prax. Účastníci sa tiež oboznámia so zásadami odbornej a efektívnej starostlivosti o archívne dokumenty vzniknuté z činnosti ich inštitúcií.

Obsah seminára

  • Platné právne predpisy upravujúce správu registratúry a archívnu činnosť.
  • Základné pojmy z oblasti správy registratúry a archívnictva.
  • Zásady odbornej správy registratúry.
  • Systémy správy registratúry – klasický, elektronický – kedy, ktorý, výhody.
  • Hodnotenie a vyraďovanie spisov i  špeciálnych druhov registratúrnych záznamov.
  • Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
  • Nová kategorizácia pôvodcov registratúry.
  • Archívne dokumenty, povinnosti ich pôvodcov, základné  povinnosti archivára organizácie.

Lektori

Zamestnankyňa MV SR Štátneho archívu v Bratislave

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail