IBV / Vzdelávanie / Osobitné finančné vzdelávanie  

Osobitné finančné vzdelávanie

Inštitút bankového vzdelávania pripravil pre osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie resp. finančné poradenstvo pilotné vzdelávacie podujatia zamerané na osobitné finančné vzdelávanie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a vyhláškou MF SR č. 600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Po ukončení osobitného finančného vzdelávania Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. vydá účastníkom osvedčenie o jeho úspešnom absolvovaní pre sektor v ktorom vzdelávanie absolvovali. Získaným osvedčením sa finančný sprostredkovateľ resp. poradca preukazuje NBS v žiadosti o udelenie povolenia. 

Osobitné finančné vzdelávanie v prípade zvýšeného záujmu zo strany záujemcov a dohody je možné uskutočniť pre jednotlivcov a celé spoločnosti aj v ďalších termínoch, prípadne cez víkend.

Základný stupeň

Stredný stupeň

Vyšší stupeň

Najvyšší stupeň

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail