Osobitné finančné vzdelávanie

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 282/2017 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva financií SR o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS) momentálne neposkytuje osobitné finančné vzdelávanie.

Akonáhle IBV NBS splní zákonom stanovené podmienky, budeme Vás informovať na tomto mieste.

IBV NBS v súčasnosti naďalej realizuje odborné skúšky finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný a vyšší stupeň a pre všetky sektory:

  • poistenia alebo zaistenia
  • kapitálového trhu
  • starobného dôchodkového sporenia
  • doplnkového dôchodkového sporenia
  • prijímania vkladov
  • poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov