Vzdelávanie

Aktuálna ponuka kurzov

ceny s DPH
126,00 €

Compliance vo finančnej inštitúcii

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 06. 09. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
210,00 €
244,80 €

Back Office (Treasury Back office)

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 18. 09. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
600,00 €
 • 19. - 26. 09. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
345,00 €
 • 19. 09. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
174,00 €

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 26. 09. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
240,00 €

Právny systém Slovenskej republiky

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 26. 09. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
168,00 €

FinTech a inovácie

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 03. 10. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
433,20 €

IFRS 9 Finančné nástroje

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 04. - 05. 10. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
433,20 €
 • 08. - 11. 10. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
600,00 €

PEŇAŽNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY I, II

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 10. 10. - 15. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
258,00 €

Váš mozog sa dokáže zlepšiť

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 18. 10. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
180,00 €

Aká je kondícia Vášho mozgu?

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 19. 10. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
396,00 €

Zmeny v IFRS: novinky, komentáre a príklady

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 25. - 26. 10. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
243,00 €

Komunikačný kufrík audítora

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 29. - 30. 10. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
300,00 €
 • 06. - 07. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
240,00 €

Kreditné riziko

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 08. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
180,00 €

Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 14. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
228,00 €

Mind Maps

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 22. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
447,00 €

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 22. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
432,00 €

Novinky bankovej regulácie

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 23. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
420,00 €

Úverová analýza 3D - Modul I, Základy v kocke

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 26. - 27. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
168,00 €

Tajomstvo reči tela v business komunikácií

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 28. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
420,00 €
 • 29. - 30. 11. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
260,40 €

TRADE FINANCE

Bankovníctvo a finančníctvo
 • 04. 12. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto
180,00 €
354,00 €

Vybavovanie reklamácií a sťažností

Rozvoj sociálnych kompetencií a zručností
 • 06. - 07. 12. 2018
  Dátum
 • IBV, Bratislava

  Miesto