IBV / Odborné skúšky  

Odborné skúšky

Nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov stanovil zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. 

Finanční sprostredkovatelia a poradcovia sa v záujme zvýšenia svojej profesionality musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého vzdelávania v oblasti finančného trhu. Zákon ukladá finančným sprostredkovateľom a poradcom absolvovať odborné skúšky a finančné vzdelávanie každé štyri roky. 

NBS dňa 23. augusta 2010 poverila Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou s využitím elektronického systému. 

Inštitút v spolupráci s odborníkmi z bankovníctva, poisťovníctva a akademickej obce pripravil komplexný program finančného vzdelávania pre zamestnancov bánk, finančných inštitúcií, školstvo, ako aj pre širokú verejnosť. Vzdelávací program pozostáva z voľne kombinovateľných modulov pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti. Po skončení pilotného behu inštitút požiada Ministerstvo školstva SR o akreditáciu tohto programu, aby po jeho absolvovaní účastníci získali osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. 

IBV NBS, n.o. v súčasnosti realizuje odborné skúšky finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre všetky sektory (poistenie a zaistenie, úvery, vklady, kapitálový trh a dôchodkový trh).

Informácii o odborných skúškach nájdete na našej stránke, ako i v opatrení NBS a skúšobnom poriadku.

Termíny skúšok:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail