Kto je kto?

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ IBV NBS, n.o.
tel: 02/57873530
e-mail: 

Ing. Monika Kovácsová
projektový manažér
tel: 02/57873538

Mgr. Vladimíra Jacková
projektový manažér
tel: 02/57873534

Ing. Mario Goliaš
projektový manažér
tel: 02/57873541

Mgr. Emília Farkašová, (Mgr. Jana Patáková - v súčasnosti na RD)
projektový manažér
tel: 02/57873531

Vargončíková Danica (Ing. Veronika Šarišská - v súčasnosti na MD)
ekonóm - účtovník
tel: 02/57873546

Bc. Dominika Majnová
sekretariát
tel: 02/57873532