Zmeny v IFRS: novinky, komentáre a príklady

  • Cena kurzu
    396€
  • Najbližší termín
    25. - 26. 10. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Zmeny v IFRS: novinky, komentáre a príklady

Ciele

Seminár umožní účastníkom získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch, ktoré budú vysvetlené na praktických príkladoch.

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk,  iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS. Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.

Obsah seminára

Štvrtok, 25.10.2018

Prezentácia účtovnej závierky

09.00 – 10.15   IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky

10.15 – 10.30   prestávka – káva

Zníženie hodnoty majetku

10.30 – 12.00   IAS 36 - zníženie hodnoty majetku

12.00 – 12.45   prestávka – obed

Vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi

12.45 – 14.00   IFRS 15 Vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi

14.00 – 14.15  prestávka – káva

Lízing a prenájom podľa IFRS

14.15 – 15.45   IFRS 16 - Lízingy

15.45 – 16.00  diskusia – závery

Piatok, 26.10.2018                                   

Konsolidácie podľa IFRS

09.00 – 10.15   IFRS 3  – Podnikové kombinácie

                     IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka

 10.15 – 10.30  prestávka – káva

Finančné nástroje podľa IFRS

10.30 – 12.00   IFRS 9 – Finančné nástroje

12.00 – 12.45   prestávka – obed

12.45 – 14.15   IFRS 9 – Finančné nástroje

14.15 – 14.30   diskusia – závery

Lektori

Ing. Ivan Bošela, PhD., CA, Ing. Ivan Bošela ml.,daňoví a účtovní poradcovia, audítori, dlhoroční prekladatelia a revízori textov nových štandardov.

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, PhD.(Vysoká škola ekonomická, Praha)

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

25. - 26. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

1. deň

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

prednáška:  9.00 - 16.00 hod.

2. deň

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

prednáška:  9.00 - 14.30 hod.

Cena

330 € bez DPH
396 € s DPH

Variabilný symbol

1722

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.