IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Solvency II - nástup nového regulatórneho režimu  

Solvency II - nástup nového regulatórneho režimu

Účastníci

Risk manažéri, aktuári, interní audítori, kontrolóri, poistní matematici, pracovníci právnych a compliance oddelení, špecialisti poisťovní, prípadne iných finančných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach poistenia, ktorí sú zodpovední za Solvency II a ich úlohou je tvorba metodiky pre stanovenie a udržanie kapitálovej primeranosti poisťovne.

Cieľ

Oboznámiť a podrobne vysvetliť  regulatórne opatrenia Solvency II, ktoré sa vzťahujú na poisťovne, legislatívne východiská, požiadavky na systém správy a riadenia a taktiež modely potrebné pre stanovenie kapitálovej požiadavky.

Obsah seminára

 • úvod
  • ciele projektu Solventnosť II
  • ako sa orientovať v projekte Solventnosť II
  • Lamfalussy legislatívny proces
  • úvod do nového zákona o poisťovníctve (39/2015 Z.z.) – princípovo orientovaná legislatíva
 • Pilier 1 Solventnosti II
  • oceňovanie aktív a záväzkov
  • technické rezervy
  • vlastné zdroje
  • minimálna kapitálová požiadavka (MCR)
  • kapitálová požiadavka solventnosti (SCR)
 • Pilier  2 Solventnosti II
  • Všeobecné požiadavky na správu a riadenie
  • Systém správy a riadenia
  • Systém riadenia rizík
  • Systém vnútornej kontroly
  • Funkcie (riadenie rizík, compliance, vnútorného auditu a aktuárska)
  • Požiadavky na odbornú spôsobilosť a vhodnosť
  • ORSA
  • Zverenie výkonu činností
  • odmeňovanie
  • Výkon dohľadu – jednotné uplatňovanie právnych predpisov
 • Pilier  3 Solventnosti II
  • Harmonizované vykazovanie
  • Predkladanie informácií na účely výkonu dohľadu
  • Správa o solventnosti a finančnom stave
  • Zverejňovanie
 • Súčasná legislatíva týkajúca sa solventnosti
  • dôležité body zo súčasnej legislatívy EU

Lektori

Ing. Andrea Gondová, Mgr. Štefan Velčický, Mgr. Matúš Medvec– zamestnanci oddelenia regulácie poisťovníctve v NBS

Cena

133.7 € bez DPH
160.44 € s DPH

Variabilný symbol

1074

Aktuálne termíny

24. 09. 2015 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail