IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Performance Management/ Riadenie výkonnosti v banke  

Performance Management/ Riadenie výkonnosti v banke

– od stratégie k individuálnej výkonnosti a motivácií

Účastníci

Manažéri, vlastníci procesov, vedúci pracovníci a zamestnanci bánk, ktorí pracujú na útvaroch strategického riadenia, riadenia bankových procesov, riadenia ľudských zdrojov a kontrolingu.

Cieľ

Rozšíriť a prehĺbiť znalosti účastníkov v oblasti riadenia výkonnosti. Priblížiť problematiku scorecardingu a motivačných systémov v bankovom prostredí a ich jednotlivých súčastí. Poukázať na súvislosti medzi kontrolingom a motivačným systémom a adresovať časté dôvody nefunkčnosti systému pre riadenie výkonnosti.

Obsah seminára

  • Podstata motivácie
  • Prístupy k motivácii a riadeniu výkonnosti zamestnancov
  • Scorecarding ako základný nástroj riadenia výkonnosti
  • Porovnanie prístupov k riadeniu výkonnosti vo finančných inštitúciách
  • Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov riadenia výkonnosti
  • Procesné riadenie, zodpovednosť a motivácia
  • Motivačný systém a jeho fungovanie
  • Prepojenie motivačného systému s procesným kontrolingom

 

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia a ukážky v software nástrojoch pre bankový kontroling tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby boli účastníci vtiahnutí do myšlienkového procesu.

Lektori

Juraj Mišina, Csilla Krommerová, špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kontrolingu

Cena

197.9 € bez DPH
237.48 € s DPH

Variabilný symbol

0925

Aktuálne termíny

11. 11. 2014 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail