IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Nákladový a procesný kontroling vo finančných inštitúciách  

Nákladový a procesný kontroling vo finančných inštitúciách

Účastníci

Pre koho bude seminár prínosom:

Seminár bude prínosom pre manažérov, ktorí pochopia princípy a možnosti nákladového a procesného kontrolingu a stanú sa istejšími partnermi voči ekonómom a kontrolerom. Pre zamestnancov bánk a finančných inštitúcií, ktorí sú zodpovední za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu.Pre skúsených ekonómov, ktorým poskytne ďalšie inšpirácie pre prax.

U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti podnikovej ekonomiky.

Cieľ

Kríza presvedčila aj posledných skeptikov, že dlhodobo udržať náklady pod kontrolou je možné len zavedením efektívneho nákladového kontrolingu. Cieľom seminára je preto rozšíriť a prehĺbiť vedomosti účastníkov z oblasti kontrolingu ako koordinačnej a informačnej podnikateľskej filozofie podporujúcej dlhodobú finančnú stabilitu a istotu banky a finančnej inštitúcie a naučiť ich, ako túto filozofiu efektívne využívať v praxi.

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré sú nevyhnutné súčasti nákladového kontrolingu, ako nastaviť jeho podrobnosť a presnosť v rôznych situáciách a prečo nesmie byť nákladový kontroling len o nákladoch.

Obsah seminára

Na seminári sa dozviete:  

  • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom a procesnom kontrolingu ?
  • Aké sú podstatné rozdiely medzi tradičným a procesným riadením nákladov?
  • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NPC?
  • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?
  • Ako zaviesť procesný kontroling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model?
  • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NPC?
  • Využiť pri nákladovom a procesnom kontrolingu účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu?
  • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?

Seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

Lektori

Dr. Milan Veščičík, špecialista v oblasti kontrolingu

Dĺžka trvania

dva dni

Cena

227.1 € bez DPH
272.52 € s DPH

Variabilný symbol

0862

Aktuálne termíny

19. - 20. 11. 2013

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail