IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Kontroling vo finančných inštitúciách  

Kontroling vo finančných inštitúciách

Účastníci

Pracovníci kontrolingu, zamestnanci ekonomických útvarov, špecialisti z finančných oddelení bánk a finančných inštitúcií.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov seminára so základnými postupmi a pravidlami nákladových kalkulácií a kontrolingu projektov, naučia sa ako spätne  hodnotiť výkonnosť inštitúcie. Na základe riešenia praktických príkladov vysvetliť podstatu činnosti kontrolóra a pravidlá tvorby kontrolingových správ a reportingu.

Obsah seminára

 • úvod
  •  vymedzenie pojmov
  • podstata kontrolingu
  • kto sa na kontrolingu podieľa
  • organizačné začlenenie kontrolingu
  • prípadová štúdia – obsah kontrolingových správ
 • obecné pravidlá kontrolingu
  • obsah a forma kontrolingovej správy
  • prípadová štúdia – rýchla analýza finančných výkazov
  • kontroling, reporting a benchmarking
  • záludnosti, chytáky a fígle kontrolingu
  • strategický versus operatívny kontroling
  • prípadová štúdia
 • úvod do nákladových kalkulácií
  • zmysel a úlohy nákladových kalkulácií
  • rôzne hľadiská a tiedenie nákladov a výnosov
  • bod zvratu
  • kalkulácia nákladov, alebo koľko stojí výrobok
   • kalkulácie – definície, druhy
   • kalkulačný vzorec
   • strediskové účtovníctvo
   • metóda ABC
   • metóda Customer Based Costing
 • kontroling procesov a projektov
  • podstata procesného riadenia
  • riadenie procesu x nákladových stredísk
  • kontroling procesov a jeho špecifiká
  • čo je to projekt
 •  špecifiká kontrolingu vo finančných inštitúciách
  • predmet a špecifiká činnosti finančných inštitúcií:
   • nehmotný produkt
   • veľká finančná páka
   • práca s peniazmi
  • špecifiká činnosti bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií
 • nákladové kalkulácie vo finančných inštitúciách
  • identifikácia hlavných nákladových položiek a ich vplyv na pododbu kontrolingu v bankách, poisťovniach a ďalších finančných inštitúciách
  • zahrnutie rizika do kalkulácie cien finančných služieb (risk based pricing)
  • ekonomický kapitál
  • vplyv nákladov na kapitál, na cenu produktov vo finančných inštitúciách
 • špecifiká kontrolingovej správy vo fin. inštitúcicách
  • štruktúra kontrolingovej správy v bankách, poisťovniach a ďalších finančných inštitúciách
  • prípadová štúdia: čo sa dá vyčítať a čo sa nedá vyčítať z výročných správ
 • využitie kontrolingu pre riadenie finančných inštitúcií
  • Čo a akým spôsobom alokovať?
  • Ako zachádzať s výstupmi z kontrolingu:
   • využitie pre ďalšie rozhodovanie
   • využitie pre plánovanie

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný,absolvent Karlovej Univerzity a Vysokej školy ekonomickej v Prahe, lektor a konzultant s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami z problematiky rizík, likvidity a stresového testovania v Českej pojišťovni, a.s., na pozícii vedúceho odboru.

Dĺžka trvania

dva dni

Cena

508.9 € bez DPH
610.68 € s DPH

Variabilný symbol

0773

Aktuálne termíny

04. - 05. 04. 2013 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail