IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Business Intelligence, Business Discovery a Visuali Analytics – ako maximalizovať využívanie existujúcich dát a dosiahnuť lepšie výsledky  

Business Intelligence, Business Discovery a Visuali Analytics – ako maximalizovať využívanie existujúcich dát a dosiahnuť lepšie výsledky

Účastníci

Pracovníci oddelení kontrolingu, reportingu a analýz, vedúci pracovníci, ktorí potrebujú efektívne vyhodnocovať informácie, resp. členovia manažmentu. 

Cieľ

Rozšíriť a prehĺbiť znalosti účastníkov v moderných trendov v oblasti Business Intelligence, Business Discovery a Visual Analytics, oboznámiť ich s používanými nástrojmi a zvýšiť zameranie analýzy a reportov na praktické efekty. 

Obsah seminára

  • moderné trendy v Business Intelligence (BI), aplikácia na potreby finančných inštitúcií,
  • tradičné vs. moderné prístupy k BI - ako realizovať efektívne analýzy nad veľkým množstvom dát – ako vyťažiť z existujúcich dát maximum,
  • používané nástroje pre BI – porovnanie, výhody/nevýhody,
  • hlavné úskalia spracovania dát a poskytovania informácií,
  • návratnosť projektov rozvoja BI – ako zabezpečiť, aby náklady na poskytované informácie boli nižšie ako ich prínosy a ako zabezpečiť praktické efekty z nasadenia BI.

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre Business Intelligence tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby boli účastníci vtiahnutí do myšlienkového procesu. 

Lektori

Pavol Hajastek, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kontrolingu a implementácie BI vo finančných inštitúciách

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

179.5 € bez DPH
215.4 € s DPH

Variabilný symbol

1196

Aktuálne termíny

28. 04. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail