IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Ako zväčšiť úverové SME portfóliá v bankách a podporiť rozvoj SME segmentu (EN)  

Ako zväčšiť úverové SME portfóliá v bankách a podporiť rozvoj SME segmentu (EN)

Účastníci

Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií a firiem, ktorí sú zodpovední za úverové obchody a riziko management.

Cieľ

Poskytnutie zaujímavých informácií z praxe pre bankárov, ako “nájsť” nových vhodných SME klientov vo vysoko konkurenčnom prostredí, zväčšiť si portfóliá klientov a pritom mať pod kontrolou rizikové náklady. Poskytnúť manažérom informácie, ako riadiť podniky a byť tak dobrými partnermi pre finančné inštitúcie.

Obsah seminára

 • bankové kritériá riadenia rizík a dopyt trhu – porovnanie
 • manažment rizík v priebehu obchodného vzťahu
 • ako identifikovať nové obchodné príležitosti
 • poznajte svoju konkurenciu jej silné stránky, výhody, cenovú a nákladovú základňu
 • ako mať minimálne prevádzkové náklady
 • ako riešiť nedostatočnú kapacitu bez potreby drahých investícií
 • bod zlomu a dôležitosť zvýšenia hrubej marže
 • ako dosiahnuť lepšie ceny pri nákupe surovín
 • informácie o skutočnosti, že aj bankári a účtovníci môžu pochybiť
 • zdroje dobrých zamestnancov
 • využitie výrobných kapacít
 • zmiernenie rizík Vašich zákazníkov
 • ľudia – ako ich posudzovať a ako čítať medzi riadkami
 • praktické riešenia prekonávania chybných rozhodnutí, sťažností a produktových otázok
 • rokovania s Vašimi bankármi, veriteľmi a dodávateľmi

Lektori

George Caldicott MBA, FCIB(Fellow of Chartered Institute of Bankers) and DMS (Post Graduate Diploma in Management Studies), pracoval v Nat West Banke, viedol vládny grantový fond pre SME.

V súčasnosti pracuje ako generálny riaditeľ železiarskej spoločnosti s obratom 30 mil. EUR v Spojenom kráľovstve.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

181.1 € bez DPH
217.32 € s DPH

Variabilný symbol

1255

Aktuálne termíny

10. 06. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail