IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Komunikačný kufrík audítora  

Komunikačný kufrík audítora

Účastníci

Interní audítori, vedúci útvarov interného auditu a ďalší zamestnanci, ktorí si potrebujú zdokonaliť zručnosti potrebné pre efektívnu prípravu a vedenie audítorských rozhovorov. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s komunikačnými nástrojmi, naučiť ich tieto nástroje efektívne využívať pri získavaní potrebných informácií počas rozhovoru audítora s auditovaným a priblížiť možné prekážky a situácie, ktoré sa môžu počas komunikácie vyskytnúť. 
Pomocou simulácie modelových situácií s účastníkmi, následnej analýzy a hodnotenia účastníkov navrhnúť praktické odporúčania na zlepšenie zručnosti viesť rozhovor.

Obsah seminára

1. deň

 • význam komunikácie pre prácu interných audítorov, rôzne úrovne komunikácie a komunikačné prostriedky
 • vnútropodniková komunikácia, motivačné systémy, stratégia správania sa
 • faktory ovplyvňujúce komunikáciu, komunikačný štýl a stres
 • reč tela ako a jej význam pre správne vzájomné porozumenie (ako „čítať „ druhých)
 • princípy úspešného vyjednávania, odporúčania pre efektívnu komunikáciu
 • sociálne vnímanie a chyby pri posudzovaní druhých osôb
 • prejav audítora (verbálny a neverbálny)
 • druhy jednania, ako predchádzať manipulácii, princípy asertivity
 • štruktúra rozhovoru - investigatívne interview  s auditovaným
 • realizácia rozhovoru sa auditovaným - odporúčania, príklady, tipy a príklady

2. deň

 • simulácia modelových situácii s účastníkmi, videozáznam s následnou analýzou videozáznamu a odporúčaniami pre zlepšenie efektu práce audítora

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová, skúsená lektorka a odborníčka na problematiku komunikácie, autorka vzdelávacích programov.

Dĺžka trvania

2 dni

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail