IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Najnovšie trendy v oblasti informačnej bezpečnosti  

Najnovšie trendy v oblasti informačnej bezpečnosti

Účastníci

Vedúci pracovníci bánk a iných finančných inštitúcií a všetci pracovníci využívajúci pri svojej práci informačné systémy, ktorí sú zodpovední za riadenie informačnej bezpečnosti, compliance, alebo interní audítori.

Cieľ

Seminár je zameraný na vývoj v oblasti informačnej bezpečnosti spojený najmä s nástupom nových technológií a on-line služieb. Počas školenia získajú zamestnanci prehľad o hrozbách v oblasti informačných technológií a spôsoboch ako im čeliť. Cieľom seminára je identifikácia nových bezpečnostných rizík, compliance problémov ako aj návrh možných riešení a spôsobov eliminácie rizík. 

Obsah seminára

 • Úvod do informačnej bezpečnosti
  • Príčiny a podmienky páchania počítačovej kriminality
  • Najnovšie hrozby
 • Najnovšie trendy v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Súčasné typy útokov na informačné systémy
  • Príčiny a podmienky
  • Meniace sa prostredie informačných systémov 
 • Používanie mobilných zariadení a bezpečnostné riziká s tým spojené
  • Základné problémy pri používaní mobilných zariadení
  • Riziká spojené s používaním vlastných zariadení
  • Ochrana súkromia pri používaní vlastných zariadení
  • Možné spôsoby riešenia
 • Cloudové služby a bezpečnosť
  • Využívanie osobných cloudových služieb zamestnancami
  • Využívanie cloudových služieb v podnikaní
  • Špecifické riziká spojené s cloudovými službami
  • Cloudové služby a platná legislatíva
  • Analýza rizík pri jednotlivých typoch cloudových služieb
 • Technologické trendy
  • Nové typy bezpečnostných technológií
  • Pokročilá analýza sieťovej prevádzky
 • Otázky a diskusia

Lektori

Mgr. Richard Kiškováč, manažér v spoločnosti Deloitte Audit s.r.o., špecialista na oblasť security.

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail