IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / IFRS 9 Finančné nástroje  

IFRS 9 Finančné nástroje

Porovnanie s IAS 39 a ECL model pre opravné položky k pohľadávkam

Účastníci

Seminár je určený metodikom účtovníctva a všetkým zamestnancom, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku a finančných záväzkov a ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú problematiku.

Cieľ

Od roku 2018 bude platný nový štandard IFRS 9 Finančné nástroje. Seminár najprv porovná IFRS 9 s predchádzajúcou úpravou IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie s dôrazom na portfóliá finančných aktív, vykazovanie finančných záväzkov a zaisťovacie účtovníctvo. Druhou hlavnou témou seminára je novozavedený Expected Credit Loss (ECL) -  Model pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam (napr. k portfóliám poskytnutých úverov, hypoték, leasingov, pohľadávok z kreditných kariet a pod., ale tiež k portfóliám nakúpených dlhopisov).

Obsah seminára

 • Porovnanie IAS 39 a IFRS 9
  • tvorba portfólií finančných aktív, cash-flow-test a business-model-test
  • model pre dlhové nástroje a pre akcie
  • oceňovanie reálnou hodnotou, koncept Basic Lending Agreement, vložené deriváty
  • finančné záväzky, reálna hodnota, ocenenie vlastného kreditného rizika
  • zaisťovacie účtovníctvo
  • príklady
 • Opravné položky k pohľadávkam – Expected Credit Loss Model
  • modelovanie kreditného rizika
  • vykazovanie opravných položiek na báze 12-mesačného a celoživotného Expected Credit Loss, pohľadávky v tzv. Stage 1, 2, 3
  • definícia defaultu; modelovanie Probability of Default, Exposure at Default, Loss Given Default
  • príklady na rôznych typoch portfólií (korporátne úvery, pohľadávky z kreditných kariet, hypotéky, leasingy, nakúpené dlhopisy a pod.)

Lektori

skúsení odborníci v danej oblasti

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail