IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / IFRS 2017 - novinky, komentáre a príklady  

IFRS 2017 - novinky, komentáre a príklady

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk,  iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS. Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.

Cieľ

Seminár umožní účastníkom získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch, ktoré budú vysvetlené na praktických príkladoch.

Obsah seminára

Zmeny v oblasti prezentácie účtovnej závierky

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2406 z 18. decembra 2015 prijíma zmeny IAS 1 s názvomIniciatíva zverejňovanias uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2016 alebo neskôr. Informácia o súvisiacich zmenách IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34, IFRS 1

Zmeny v oblasti prezentácie dlhodobého majetku

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2406 z 18. decembra 2015 prijíma zmeny IAS 1 s názvomIniciatíva zverejňovanias uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2016 alebo neskôr. Informácia o súvisiacich zmenách IFRS 5 - Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

Zmeny v oblasti prezentácie výnosov

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1905 z 22. septembra 2016 vydaný IASB v máji 2014 prijíma IFRS 15 s názvomVýnosy zo zmlúv so zákazníkmi s uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2018 alebo neskôr.

 

Zmeny v oblasti prezentácie finančných nástrojov, derivátov a zaisťovacieho účtovníct

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2067 z 22. novembra 2016 prijíma IFRS 9 s názvomFinančné nástrojes uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2018 alebo neskôr.

 

Finančné nástroje, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo podľa

  • IFRS 9 – Finančné nástroje
  • IAS 39 – Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie
  • IAS 32 – Finančné nástroje: vykazovanie

                                               

Finančné nástroje, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo

Diskusia – závery

Lektori

Dĺžka trvania

2 dni

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail