IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Účtovníctvo, vý... / Daňové systémy v krajinách EÚ so zameraním na zrážkovú daň v SR a krajinách EÚ  

Daňové systémy v krajinách EÚ so zameraním na zrážkovú daň v SR a krajinách EÚ

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornosť v oblasti daní, doplniť vedomosti o aktuálne témy v danej oblasti, najmä daniari  z bankového a finančného  prostredia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, zamestnanci prichádzajúci do kontaktu s domácimi a zahraničnými partnermi.

Cieľ

Ukázať špecifiká  daňových systémov v krajinách EÚ, formálnu stránku certifikátov potrebných pre oslobodenie zo zrážkovej dane, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a ich aplikáciu.

Obsah seminára

 • Pojmy daňový rezident a daňový nerezident
 • Príjmy,ktoré  sú predmetom zdanenia u daňového rezidenta/nerezidenta v SR
 • Príjmy zdaňované zrážkovou daňou podľa domácej legislatívy
 • Uplatnenie zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • základy medzinárodného daňového práva
  • prednosť zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia pre domácou legislatívou
  • praktické uplatňovanie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • výklad základných pojmov
  • certifikát o daňovej rezidencii
 • Proces pri zrazení a odvedení zrážkovej dane v SR
 • Ručenie za daň
 • Povinnosti platiteľa príjmu
 • Ako postupovať  pri uplatnení dane zrazenej v zahraničí a odpočítať si túto daň
  • ako preddavok na daň v SR
 • Odlišnosti pri uplatnení zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zrážkovej dane v iných členských krajinách EÚ oproti SR

Lektori

lektorka z praxe s bohatými skúsenosťami

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail