IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Riadenie finančných rizík  

Riadenie finančných rizík

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti, ktorí obchodujú na finančných trhoch, a interní audítori. 

Cieľ

Priblížiť finančné riziko a jeho význam pre finančné zdravie banky alebo inej finančnej inštitúcie, zoznámiť účastníkov s jednotlivými druhmi finančných rizík a synergickými efektmi medzi nimi, vysvetliť meranie, ovplyvňovanie a moderné metódy riadenia finančných rizík. 

Obsah seminára

 • finančné riziká, ich význam a nebezpečnosť
 • meranie, ovplyvňovanie a riadenie finančných rizík
 • základné charakteristiky investícií
 • identifikácia portfólia
 • benchmarking
 • finančné deriváty
 • meranie a riadenie trhového rizika
 • meranie a riadenie kreditného rizika
 • meranie a riadenie rizika likvidity
 • meranie a riadenie operačného rizika
 • organizačné usporiadanie
 • moderné prístupy k riadeniu rizík na firemnej úrovni

Lektori

experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail