IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Zmeny v správe dokumentov od roku 2015 a ich realizácia v praxi  

Zmeny v správe dokumentov od roku 2015 a ich realizácia v praxi

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem  na pozíciách správcov registratúry, IT zamestnanci, archivári, zamestnanci z úsekov ľudských zdrojov, sekretárky, zamestnanci z úsekov hospodárskej správy a všetci, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve  uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov.

Cieľ

Poskytnúť informácie o aktuálnych legislatívnych podmienkach,úpravách, zmenách a trendoch v oblasti správy dokumentov aj o ich konzekvenciách pre prax.

Obsah seminára

 

 • Legistatíva platná pre oblasť registratúry – výklad ustanovení návrhu novely zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou 1.7.2015).
 • Návrh vyhlášky MV SR o výkone správy registratúrnych orgánov verejnej moci
 • Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v kontexte zmien správy registratúry
 • Vyhláška MV SR č. 92/2013– nové podrobnosti o vyraďovaní a hodnotení elektronických dokumentov, nové pravidlá ich ochrany
 • Nová metodika v oblasti správy registratúry
 • Štandardy pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry a správu elektronických dokumentov podľa výnosu MV SR č. 525/2011 Z.z.
 • Špecifiká manipulácie s el.dokumentmi
 • Manipulačné úkony v životnom cykle dokumentu
 • Poznatky získané pri výkone štátneho odborného dozoru u rôznych typoch pôvodcov registratúry
 • Aktuálne zmeny v metodike povinného evidovania a správy dokumentov
 • Informácia o STN na tvorbu úradných a obchodných listov
 • Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k dokumentom (osobitné právne predpisy, záruky ochrany a zachovania hodnoty dokumentov, legálny spôsob likvidácie dokumentov)

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 15.00 h

Lektori

Mgr. Mária Mrížová, PhD., riaditeľka odboru registratúr a správy dokumentov MV SR, spoluautorka legislatívnych zmien

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

71.02 € bez DPH
85.22 € s DPH

Variabilný symbol

1006

Aktuálne termíny

19. 02. 2015 (Pozvánka)

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail